Villkor för användning

A. Tillämpning av användarvillkoren

1. Alla våra affärsrelationer är baserade på dessa användarvillkor. Vi känner inte igen några villkor som strider mot eller avviker från våra användningsvillkor, såvida vi inte uttryckligen har godkänt att de är skriftliga.

B. Upphovsrätt

1. Vi strävar efter att iaktta upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter vi själva har skapat eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerad ägares äganderätt. Slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter bör inte dras enbart på grundval av blotta omnämnandet!

2. Upphovsrätten för publicerat material (grafik, objekt, texter) skapat av oss (markerat med © www.ClipProject.info, © www.CartoonClipartFree.info eller © www.Malseiten charge.com förblir enbart hos oss. Dessa material är endast avsedda för använda i icke-kommersiella projekt (personligt, privat bruk) definitivt. All vidare användning, i synnerhet lagring i databaser, publicering, kopiering och all form av kommersiell användning samt utlämnande till tredje part - även i delar eller i reviderad form - utan vårt skriftliga medgivande är förbjudet.

3. När du använder grafiken i internetprojekt, a aktiv länk eller en referens (fotnot) uppstår vid användning i tryckta medier på www.malseitenkostenlos.com eller på www.clipproject.info.

Exempel på en aktiv länk: Gratis målarbok

C. Hänvisningar och länkar

1. Vi betonar uttryckligen att vi inte alls har något inflytande på utformningen och innehållet på de länkade sidorna. Vi tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor på hela webbplatsen, inklusive alla undersidor. Denna deklaration gäller alla länkar på hemsidan och allt innehåll på de sidor som länkar eller banners leder till.

2. (Djupa länkar) I domen v. 17.07.2003/259/00 (Az: I ZR 96/03; pressmeddelande XNUMX/XNUMX) beslutade att inställningen av så kallade djuplänkar inte bryter mot upphovsrätten för de länkade leverantörerna. Ett orättvist utnyttjande av leverantörernas tjänster genom att sätta djupa länkar avvisades också.

D. Dataskydd

1. Om möjligheten till inmatning av person- eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) ges sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

2. Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som publiceras i avtrycket eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser för att skicka information som inte uttryckligen begärts. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden som bryter mot detta förbud.

3. Google Analytics
Om denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"), kan din webbläsare lagra en cookie som skickas av Google Inc. eller en tredje part som möjliggör en analys av din användning av denna webbplats. Informationen som samlas in på detta sätt (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av denna webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan data som lagras av Google. Du kan förhindra installationen av cookies. För att göra detta måste du välja "acceptera inte cookies" i din webbläsarinställningar (i Internet Explorer under "Extras / Internet Options / Data Protection / Settings", i Firefox under "Extras / Settings / Data Protection / Cookies"). Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Källa: nr 8.1. av villkoren för Google Analytics (till webbplatsen)

4. Google AdSense
Om Google Adsense, en webbannonseringstjänst tillhandahållen av Google Inc., USA ("Google"), placerar reklam (textannonser, banners, etc.) på denna webbplats, kan din webbläsare lagra en cookie som skickas av Google Inc. eller en tredje fest. Informationen som lagras i cookien kan registreras, samlas in och utvärderas av Google Inc. eller tredje part. Utöver det använder Google Adsense även så kallade "WebBacons" (liten osynlig grafik) för att samla in information, som kan användas för att registrera, samla in och utvärdera enkla handlingar såsom besökstrafik på webbplatsen. Informationen som genereras av cookien och/eller webbsignalen om din användning av denna webbplats överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder informationen som erhålls på detta sätt för att utvärdera ditt användningsbeteende med avseende på AdSense-annonserna. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning. Google kommer inte att koppla din IP-adress till annan data som lagras av Google. Du kan förhindra lagring av cookies på din hårddisk och visning av webbsignaler. För att göra detta måste du välja "acceptera inte cookies" i din webbläsarinställningar (i Internet Explorer under "Extras / Internet Options / Data Protection / Settings", i Firefox under "Extras / Settings / Data Protection / Cookies").

Källa: Google Adsense användarvillkor (till webbplatsen)

E. Ansvar

1. Användningen av denna webbplats sker på eget initiativ och på användarens egen risk. Vi tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Anspråksansvar mot författarna till denna webbplats, som hänvisar till materiell eller immateriell skada orsakad av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller genom användning av felaktig eller ofullständig information, är i grunden uteslutna, såvida inte författarna kan visas att ha handlat medvetet eller det finns ett grovt oaktsamt fel. Alla erbjudanden är icke-bindande. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande, eller att tillfälligt eller permanent avbryta publiceringen.

F. Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning

1. Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av internetbjudandet från vilket denna sida hänvisades. Om avsnitt eller enskilda termer i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, fortsätter innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte att påverkas av detta faktum.© Copyright © www.ClipartsFree.de - Gratis målarbok att färglägga och skriva ut